Skip to main content

Om Greenland Holding

Selskabets formål er at være interessent i Interes­sentskabet “Greenland Contractors fra 21. februar 1994”. Greenland Holding ydeer rådgivning og konsu­lentbistand i forbindelse med afslutning af vand­ kraftværket i Qorlortorsuaq. Greenland Holding medvirker ligeledes til at understøtte Naalakkersuisut’s målsætninger om erhvervsfremme det grønlandske erhvervsliv. Selskabets midler skal i den forbindelse forvaltes på forretningsmæssige vilkår på forsvarlig vis.