Greenland Holding

Selskabets formål er at være interessent i Interes­sentskabet "Greenland Contractors af 21. februar 1994" samt yde rådgivning og konsu­lentbistand i forbindelse med afslutning af vand­ kraftværket  i Qorlortorsuaq  samt at medvirke til at understøtte Naalakkersuisut's målsætninger om erhvervsfremme, som fremlægges på den ordinæ­re generalforsamling. Selskabets midler skal i den forbindelse forvaltes på forretningsmæssige vilkår og forsvarlig vis.

GREENLAND VENTURE
Læs mere
INNOVATION GREENLAND
Læs mere
GREENLAND HOLDING
Læs mere
GREENLAND HOLDING A/S · Boks 1434 · 3900 Nuuk · Grønland · Tel +299 342890 · info@greenlandholding.com · CVR 11 81 31 27
;