Paasissutissanik atornerluinermut malittarisassat

Greenland Holding A/S, Greenland Venture A/S aamma Greenland Business A/S-ip (Koncernen) iluani paasissutissanik atornerluinermut malittarisassat

1. malittarisassat tunuliaqutaat

Koncernip aningaasaliisarneranut atatillugu ilaatigooriarluni aqutsisut, sulisut siulersuisullu paasissutissanik oqaatigeqqusaanngitsunik selskabit børsimi allaqqasut pillugit ilisimasaqalersarput. Taamaattumik koncerni aalajangersimavoq malittarisassaliorniarluni aqutsisut, sulisut siulersuisullu børsimi allaqqasut pappiaraanik niuersinnaanerannut tunngassutilimmik. Malittarisassat sulisumut aammali allanut (soorlu sulisup meeranut) atuupput. Koncernip aamma kissaatigaa suliffeqarfiup iluani malittarisassaliornissaq paasissutissat oqaatigieqqusaanngitsut paasissutissanik taakkunannga pisariaqartitsinngitsut paasisaqannginniassammata.

Tamanna tunngavigalugu Koncernip siulersuisuisa malittarisassat uku paasissutissanik mianersuussassanik atornerluisinnaaneq pinngitsoortinniarlugu akuerisimavaat.

2. Malittarisassat kikkunnut atuuppat?

Malittarisassat Greenland Holding A/S, Greenland Business A/S aamma Greenland Venture A/S-imi matuma kingorna Koncerni sulisuinut atuupput, Koncernip aqutsisuinut qanimullu suleqataanut siunnersortinullu, koncernimut inuutissarsiorneq pillugu suliaqartartunut. Matuma kingorna inuit malittarisassani pineqartut tamarmik taagorneqassapput Sulisoq imaluunniit Sulisut.

Malittarisassat Sulisut ABD-ianut ilanngussaavoq taamaalillunilu atorfininnermut isumaqatigiissummut ilaalluni. Allakkiap nutarsarnera kingulleq sulisunut ulloq affaanut sulisunut ullorlu naallugu sulisunut tamanut atuuppoq.

Sulisut pisussaaffigaat allakkiap najoqqutassaanik malinnaajuarnissani.

3. sulinermi ilisimalikkat atorlugit niuersinnaanermut inerteqqussut

Sulisunut siulersuisunullu selskabit børsimi allattoqasut pappiaraanik niuerneq inerteqqutaavoq suliffeqarfiup iluani ilisimalersimasaqaraanni. Nammineq niuerneq allanilluunniit (soorlu meerarisamut) niuerussineq alalluunniit siunnersornei suliffeqarfiup iluani paasisanik ilisimasaqalersimagaanni.

”Suliffeqarfiup iluani paasisanik ilisimasaqalersimaneq” isumaqarpoq paasissutissat, imaattut

  • børsimi allattosimasut selskabit imalunniit niuernermut tunngasut selskabinut taakkununnga attuumassutillit,

  • oqaatigeqqusaanngitsut – tassa, paasissutissat naliginnaasumik ilisimaneqanngitsut soorlu børsimi nalunaarutigineqarnikut imaluunniit tamanut ammasumik nalunaarutigineqarnikut,

  • malunnatilimmik sunniuteqartussat allagartat naliganut paaissutissat saqqummiunneqarpata,

  • immikkuullarissut – tassa, pissutsit piviusut imaluunniit pisussat ilimanaateqarluartumik ilisimaneqartut aamma,

  • eqqorluartut – tassa pisussat børsimi pappiaqqat naligisa sunniutissaanut inerniliinissamut naammattut.

Inerteqqut una atuuppoq ilisimasaqalersimagaanni suliffik aqqutigalugu imaluunniit allatut ilisimalersimagaanni.

4. Ilisimalersimasat aallaavigalugit pasillernerit pinaveersaarniarlugit qaboq iliuusissat

Sulisunut siulersuisunullu ilisimalersimasat aallaavigalugit niuertoqarneranik pasilliinerit pinaveersaarniarlugit Koncernip selskabit børsimi allattorsimasut nakkutigisassatut allattugaatigai (nakkutigisassatut allattukkat), selskabit sulisut siulersuisullu Koncernimut attuumassuteqarnertik aallaavigalugu ilisimasaqalerfigisimasinnaasaat.

Selskabi børsimi allattorsimaffimmiittoq Nakkutigisassatut Allattorsimaffimmiippat sulisut siulersuisullu pappiaqqanik selskabip atulersissimasaanik imaluunniit børsimi nalinganut attuumassutilinnik (derivater) Koncernip pisortaanit siulittaasuanillu ataatsimoorlutik allakkatigut akuersissutaaannik peqqaarsimatinnani niuertoqaqqusaanngilaq.

Koncernip pisortaa siulittaasorlu apeqquteqaatinut tassunga tunngassutilinnik ullunik suliffiusunik marlunnik akinissaminnut periarfissaqarput. AKuersissut aatsaat tunniunneqarsinnaavoq nalilerneqarpat sulisup siulersuisunulluunniit ilaasortap ilismasaqalersimnerannik nalorninartoqanngippat.

Akuersissut børsimi allaqasunik niuersinnaanermut tunngasoq allakkatigut tunniunneqassaaq sapaatillu akunneranik atuutissalluni, taassuma kingorna nalunaarutigineqaqqaanngikkaluarluni atorunnaassaaq. Koncerni sukkulluunniit akuersissummik utertitsinissamimut piginnaatitaavoq.

Malittarisassat taamaallaat pappiaqqanut nalilinnut niuernermi atuupput, ataasiakkaat aningaasaliinermut toqqaannartumik sunniuteqarpata. Aningaasaleeqatigiiffiit uppernarsaataat (Investeringsforeningsbeviser) assigisaallu pingaarnertut ilaanngillat taakku killilimmik aningaasaliinermut sunniisinnaammata. Assinganik atuupput soraanerussutissanut katersat sunniuteqarsinnaaneq killeqarmat.

5. Nakkutigisassat allattorsimaffiata imarisai

Nakkutigisassat allattorsimaffiata imarai nalunaarsuut selskabit børsimi allattorsimasut sorliit sulisut siulersuisullu koncernimi sulinerminnut atatillugu ilisimasaqarfigilersimasinnaaneraat. Soorlu makku assersuutaasinnaapput

a) selskabit, Koncernip toqqaannartumik toqqaanngikkaluamilluunniit aningaasaliiffigisimasai,

b) selskabit, Koncernip aningaasaliiffigisimasai makku peqatigalugit,

c) selskabit, Koncernip piginneqataassutaanik pisiniarlutik eqqarsaateqartut imaluunniit piginneqataaffik peqatigalugu kattutitsiniartut imaluunniit

d) selskabit, piginneqataaffimmik suleqateqartut.

Naliliinermi pingaarnerpaavoq paasissutissat ilisimalersimasanik paasissutissalittut isikkoqarnersut.

Pisortaanerup aamma aningaasaqarnermut pisortap akisussaaffigiaat Nakkutigineqartussanik allattorsimaffiup nutarsarsimajuarnissaa.

Koncernip sulisui siulersuisuilu pisussaatitaapput pisortaanermut aningaasaqarnermullu pisortamut ilisimalersimasanik paasissutissaateqartoqartoq soorlu aningaasaliinissamut nalilersuinerminni paasigunikku nalunaarusiussallutik.

6. Paasissutissat qanoq iliuuseqarfigineqarnissaat

Ilisimasat Koncernip piginneqatigiiffimminnut, suleqatiminnut, aningaasaleeqatinut ilaalu ilanngullugit tunngasut tigusartagai allanut oqaatigeqqusaanngitsutut pineqartassapput. Tamanna ilaatigut isumaqarpoq ilisimalikkat alaanut ingerlateqqequsaanngitsut – suleqammulluunniit – suliassamut tunngarillugu pisariaqanngippat (ilisimasariaqanngippat). Tamanna aamma isumaqarpoq ilisimalikkat imatut inissinneqartassasut susassaqanngitsunit iserfigineqarsinnaassanatik.

7. Pissutsit allat

Sulisut attasiakkaat siulersuisullu eqqumaffigissavaat ilisimasaqarsinnaanertik Koncernip ilisimanngissaanik taamaattumillu toqqaannartumik toqqaannanngikkaluamilluunniit aningaasaliinertik unioqqutitsinerulluni.

Koncernip taamaalilluni qulakkeersinnaanngilaa ataasiakkaat malittarisassanik allatigut ilisimalikkanik atornerluinermik malittarisassanik malitsitsinersut.

Malittarisassat minnerpaamik ukiumut ataasiarlutik sulisunut siulersuisunullu ilisimatitsissutigineqartassapput tamatigullu atorfinitsitsinermi. Malinnaavigisassat allattorsimaffiat Koncernip qarasaasiaaniippoq nutarsarneqartarneralu ingerlaavarluni.

8. Inatsisitigut sunniutissat

Malittarisassat ilisimalikkanik atornerluinermut najoqqutassaannartut isigineqassanngillat, kisiannili sulisut siulersuisullu pisussaaffiattut.

Malittarisassanik unioqqutitsineq sulisut pineqartillugit atorfeqarnermut isumaqatigiissummik unioqqutitsinertut isigineqasapput taamaattullu kinguneqartinneqartarnerattut kinguneqartinneqartassallutik tassunga ilaallutik, mianersoqqummik tunineqarneq, suliffimmiiit anisitaaneq, soraarsitaaneq assigisaaallu.

Sulisut siulersuisullu malittarisassanut pituttugaapput soraanissamik tungaannut mipangersimasussaatitaanerli ilisimasimalersimasanillu atornerluineq killiligaanngitsumik atuulluni.

VENTURE
Atuaruk
INNOVATION
Atuaruk
HOLDING
Atuaruk
GREENLAND HOLDING · A/S Boks 1434 · 3900 Nuuk · Grønland · GER: 11 81 31 27
;