Sprogpolitik

for Greenland Holding A/S, Greenland Venture A/S og Greenland Business A/S

 

Med udgangspunkt i Inatsisartutlov nr. 7 af 19. maj 2010 skal offentlige virksomheder udarbejde en sprogpolitik.

Mål

Det er selskabernes mål at have medarbejdere, der er godt rustet til at betjene alle henvendelser på grønlandsk, dansk og engelsk. Derfor tilbydes alle medarbejdere mulighed for at styrke deres sproglige kompetencer både mundtligt og skriftligt.

Sprog på arbejdspladsen

Grønlandsk og dansk anvendes som arbejdssprog i det daglige.

Retningslinjer for intern og ekstern kommunikation

Alle dokumenter, der udleveres til samarbejdspartnere, skal udarbejdes på det mest logiske sprog (primært dansk, engelsk eller grønlandsk). Al ekstern, skriftlig kommunikation, skiltning, hjemmeside mv. skal udarbejdes på grønlandsk og dansk.

Alle standardbreve såsom ansøgningsskemaer, overenskomster og aftaler skal foreligge på både grønlandsk og dansk.

Henvendelser til Greenland Holding A/S og dets datterselskaber

Alle henvendelser såvel mundtlige som skriftlige tilstræbes betjent på dét sprog, henvendelsen er sket på.

Kompetencemål for de ansatte

Det tilstræbes, at alle ansatte i selskaberne har et kendskab til grønlandsk, dansk og engelsk, så de kan begå sig i arbejdsmæssig sammenhæng.

Kompetencemål for medarbejderne bliver drøftet i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS).

Det er afgørende for selskaberne, at alle medarbejdere løbende dygtiggør sig – bl.a. gennem kurser. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne dels fremkommer med deres ønsker til.

Alle medarbejdere har et ansvar i selv at opsøge kurser, der kan give et kompetenceløft for medarbejderne.

De ansattes sproglige kompetencer:

Det er selskabernes politik, at personalet samlet dækker kompetencer på højt niveau i grønlandsk, dansk og engelsk. De sproglige kompetencer kan kortlægges på følgende:

Ledelse

Ledelsens samlede sproglige kompetencer er grønlandsk, dansk og engelsk. Ledelsen er uddannet indenfor revision og erhvervsjura.

Ledelsens modersmål er dansk, andet sprog er grønlandsk og fremmedsprog er engelsk. Ledelsens uddannelsesmæssige sprogkompetencer er tilegnet inden for folkeskole, gymnasium, universitet samt kort sprogophold.

Medarbejderne

Medarbejdernes sproglige kompetencer er grønlandsk, dansk, engelsk og tysk. Modersmålet for medarbejderne er hhv. grønlandsk og dansk; engelsk og tysk er fremmedsprog.

Andet

Selskaberne offentliggør denne sprogpolitik på deres respektive hjemmesider.

VENTURE
Læs mere
INNOVATION
Læs mere
HOLDING
Læs mere
GREENLAND HOLDING · A/S Boks 1434 · 3900 Nuuk · Grønland · GER: 11 81 31 27
;