Siulersuisut siulittaasoq

Christian Motzfeldt

Tatigineqaatitut suliat allat
Siulersuisunut ilaasortaq DVCA-mi

Piginnaaneqarneq
Inuussutissarsiornermi ineriartortitsineq
Aallartisaaneq
Aningaasalersuineq
Suliffeqarfimmi iliuusissialerineq

Ilinniarneq
MA(Econ) fra University of Manchester
Cand.oecon. Århus Universitet-mit

Siulittaasup tullia

Jette Larsen

Atorfik
Hotel Skanderborg Park

Piginnaaneqarneq
Aqutsisutut siulersuisuunermullu misilittakkat
Kalaallit Nunaanni atortulersuutilerineq 
Peqataatitsineq, ilaatitsineq 

Ilinniarneq
Handel og Kontor, Ikast aamma Mommark Handelsskole
Advanced Business Leadership, Center for Ledelse, København-imi
Board Leadership Masterclass, CBS, København-imi

Siulersuisunut ilaasortaq

Miki Lynge

Atorfik
Lynges.gl piginnittoq

Piginnaaneqarneq
Kalaallit Nunaani inatsisilerinermut misilittakkat
Aqutsineq
Illunik tuniniaasartoq misilittakkat

Ilinniarneq
Cand.jur Aarhus Universitet-imiit
Suliniutinik aqutsineq

Siulersuisunut ilaasortaq

Hanne Kristiansen

Atorfik
Atisaarniarfimmut Anunimut piginnittoq
Inuit Quality Clothes of Greenland ApS-imi pisortaq

Tatigineqaatitut suliat allat
ASP, siulersuisunut ilaasortaq

Piginnaaneqarneq
Aallarnisaaneq

Ilinniarneq
EVU Administrationslinje 1989
Decentrallæreuddannelse 1998

Siulersuisunut ilaasortaq

Merete Lundbye Møller

Atorfik
Advokati & Venture Partner Sunstone Life Science Ventures A/S

Tatigineqaatitut suliat allat
Bullitt Film ApS, siulersuisunut siulittaasoq
Danmarks Grønne Investeringsfond, siulersuisunut ilaasortaq
Curo Capital Fondsmæglerselskab A/S, siulersuisunut ilaasortaq
Unconventional Ventures, Advisory Boardimut ilaasortaq
Kulturilerinermut aaqqissuussani/peqatigiiffinni assigiinngitsuni siulersuisunut ilaasortaq 

Piginnaaneqarneq
Inuussutissarsiornermi inatsisilerinermi misilittakkat
Aqutsinermi siulersuisuunermilu misilittakkat
Allisaanermi aningaasaliineq aamma aallartisarneq
Aningaasalersuineq

Ilinniarneq
Master of Law, LL.M., New York University School of Law-imiit
Cand. Jur., Aarhus Universitetimiit