Skip to main content

God selskabsledelse

For Greenland Holding A/S, Greenland Venture A/S
& Innovation Greenland A/S (Koncernen)

Naalakkersuisut har som en del af sin ejerpolitik udarbejdet retningslinjer for god selskabsledelse i de 100% selvstyreejede aktieselskaber.

Naalakkersuisut har som en del af sin ejerpolitik udarbejdet retningslinjer for god selskabsledelse i de 100% selvstyreejede aktieselskaber.

Retningslinjerne skal være med til at sikre, at de selvstyreejede aktieselskaber ledes professionelt og i overensstemmelse med de strategiske rammer ejeren fastlægger. Professionaliseringen skal sikre selskabet og ejeren bedst muligt mod økonomiske tab, som historisk har ramt en del selvstyreejede aktieselskaber. Samtidig skal professionaliseringen skabe vækst i produktiviteten og arbejdspladser i samfundet.

Der er væsentlige sammenfald mellem retningslinjen for selvstyreejede aktieselskaber og anbefalinger for børsnoterede selskaber, idet mange af disse anbefalinger er udtryk for almindelige sunde principper for virksomhedsdrift.

Retningslinjerne skal skabe større åbenhed omkring ledelsen af det enkelte selskab, så mytedannelse i samfundet minimeres. Selskaberne vil derfor én gang årligt offentliggøre en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes anbefalinger på deres hjemmeside.

Naalakkersuisut har som lovet i koalitionsaftalen arbejdet målrettet på at professionalisere bestyrelserne og Naalakkersuisuts egen håndtering af ejerrollen. Retningslinjerne understøtter denne udvikling og skaber åbenhed omkring Naalakkersuisuts forventninger til bestyrelser og direktioner.

Kuupik Kleist

Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe fra de selvstyreejede selskaber bestående af Karin Egede (Visit Greenland A/S), Pernille Fabricius (Royal Greenland A/S), Mikkili Skourup (KNI A/S) og Jens Andersen (Royal Arctic Line A/S).