Skip to main content

Sponsor politik

For Greenland Holding A/S, Greenland Venture A/S
& Innovation Greenland A/S (Koncernen)

Hos Greenland Holding-koncernen får vi mange henvendelser om sponsorstøtte, donationer fundraising og lignende.

Vi har stor sympati for de mange gode formål, og vi er glade for de mange henvendelser. Ifølge Koncernens vedtægter er Koncernens formål bl.a. ”at varetage og understøtte landets erhvervsfremmeinteresser”, og ”Selskabets formue skal forvaltes på forretningsmæssig vilkår og på forsvarlig vis.”

Koncernens daglige drift består i håndtering af forskellige støtteordninger finansieret via Finansloven samt investering af offentligt ejede midler i virksomheder og projekter i Grønland. Koncernens drift er delvist finansieret via en servicekontrakt.

Der findes mange privat fonde, almennyttige foreninger, humanitære organisationer og frivillig velgørenhed, ligesom det offentlige har mange forskellige puljer, der støtter drift af foreninger, nye projekter, iværksætteri, kunst, kultur, uddannelse, udvikling og nytænkning.

Greenland Holding A/S, Greenland Venture A/S og Greenland Business A/S overordnet princip, er at der ikke ydes nogen former for sponsorater, donationer, bidrag eller anden form for tilskud.

Virksomheder i Grønland støtter i høj grad lokale aktiviteter, velgørenhedprojekter, kulturelle og sportslige arrangementer og frivillige organisationer.

Mulighederne for støtte er ikke begrænset til grønlandske penge, der er også rig mulighed for at søge støtte i Danmark og øvrige udland.

Alle henvendelser om sponsorater, donationer, fundraising og lignende vil blive besvaret med henvisning til ovenstående retningslinjer.