Skip to main content

Sprog politik

For Greenland Holding A/S, Greenland Venture A/S
& Innovation Greenland A/S (Koncernen)

Med udgangspunkt i Inatsisartutlov nr. 7 af 19. maj 2010 skal offentlige virksomheder udarbejde en sprogpolitik.

Mål

Det er selskabernes mål at have medarbejdere, der er godt rustet til at betjene alle henvendelser på grønlandsk, dansk og engelsk.

Derfor tilbydes alle medarbejdere mulighed for at styrke deres sproglige kompetencer både mundtligt og skriftligt.

Retningslinjer for kommunikation

Alle dokumenter, der udleveres til samarbejdspartnere, skal udarbejdes på det mest logiske sprog (primært dansk, engelsk eller grønlandsk).

Al ekstern, skriftlig kommunikation, skiltning, hjemmeside mv. skal udarbejdes på grønlandsk og dansk.

Alle standardbreve såsom ansøgningsskemaer, overenskomster og aftaler skal foreligge på både grønlandsk og dansk.

Henvendelser til koncernen

Alle henvendelser såvel mundtlige som skriftlige tilstræbes betjent på dét sprog, henvendelsen er sket på.

Sprog på arbejdspladsen

Grønlandsk og dansk anvendes som arbejds sprog i det daglige.

Kompetence mål for de ansatte

Det tilstræbes, at alle ansatte i selskaberne har et kendskab til grønlandsk, dansk og engelsk, så de kan begå sig i arbejdsmæssig sammenhæng.

Kompetencemål for medarbejderne bliver drøftet i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS).

Det er afgørende for selskaberne, at alle medarbejdere løbende dygtiggøre sig – bl.a. gennem kurser. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne dels fremkommer med deres ønsker til.

Alle medarbejdere har et ansvar i selv at opsøge kurser, der kan give et kompetenceløft for medarbejderne.

Sproglige kompetencer

Det er selskabernes politik, at personalet samlet dækker kompetencer på højt niveau i grønlandsk, dansk og engelsk.

Ledelse

Ledelsens samlede sproglige kompetencer er grønlandsk, dansk og engelsk. Ledelsen er uddannet indenfor revision og erhvervsjura.

Ledelsens modersmål er dansk, andet sprog er grønlandsk og fremmedsprog er engelsk.

Ledelsens uddannelsesmæssige sprogkompetencer er tilegnet inden for folkeskole, gymnasium, universitet samt kort sprogophold.

Medarbejdere

Medarbejdernes sproglige kompetencer er grønlandsk, dansk, engelsk og tysk. Modersmålet for medarbejderne er henholdsvis grønlandsk og dansk; engelsk og tysk er fremmedsprog.

Selskaberne offentliggør denne sprogpolitik på deres respektive hjemmesider.